OBS! FLYTTAT TILL HÖSTEN! En berättelse om motstånd som också blir en påminnelse om hoppet. Författaren återknyter till sina släktingar som blev
kvar under nazismens förbrytelser och deltog i motståndskampen.

medarr. ABF

Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.