Kerstin Thörn berättar om en handfull yrkesarbetande kvinnor när Umeå skrev historia.

Entré 50:-/30:- för ungd./medl.

Medarr. Folkuniversitetet

foto: Curt Dahlgren