När Anna Kristensen städar ur sina döda föräldrars hus hittar hon 70 år gamla dokument som avslöjar en antinazistisk motståndskamp från andra världskriget. I temaserien; Till demokratins försvar 

Entré: 50:-/30:- för ungd./medl. 

Medarr. ABF 

foto: Peter Lundström