Nytt år – nytt medlemskap!

Förnya ditt medlemskap i Kulturföreningen Pilgatan.

• Information om aktiviteter via ett nyhetsbrev via E-post

• 10% rabatt på alla böcker och skivor på Mingus och Bokcafé Pilgatan

• 20:- rabatt på arrangemang på Bokcafé Pilgatan

Det är samma medlemsavgifter som tidigare. 100:- för ungdomar 15 – 26 år, 200:- vuxen och 250:- eller mer för stödmedlemsskap. Bankgiro 244-0261. Ange vem/vilka medlemskapet gäller och vilken mailadress du vill att medlemsutskicken ska gå till! 

Medlemskortet/litteraturstjärnan hämtas på Bokcafé Pilgatan! Ny stjärna för i år är Maria Gripe