En utforskning av gränsen mellan religiösa och sekulära uttryck med
nedslag i myter, riter och maktstrategier i världens olika religiösa
traditioner. Författaren är verksam som professor i religionsvetenskap.


Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)

Medarr. ABF

foto: Magnus Liam Karlsson