Favorit i repris! Det är fem år sedan den senaste resan till
Missenträsk. Denna, den sextonde bussresan till Missenträsk,
uppmärksammar Sara Lidmans 100-årsdag. Än en gång är professor
emerita och Sara Lidmans nära vän Birgitta Holm vår ciceron.


Reseledare: Annika Edlund. Anmälan till edlund.annika@gmail.com


Pris inkl. lunch och bussresa: 850:- (medlen 750:-)


Medarr. Bokcafé Pilgatan, Sara Lidman-sällskapet