Sedvanliga årsmötesförhandlingar på Bokcafé Pilgatan. Verksamhetsberättelsen kommer att finnas att ladda ner här inom kort

Vi hoppas att ni fortsätter vara medlemmar i Kulturföreningen Pilgatan, vi behöver er!