Vi håller öppet bokhandel och caféet hela dagen. Goda mackor och ljuvliga bullar till bra pris. Boktips och paketinslagning! Julstämning! 
Författarsigneringar enligt nedanstående schema: 
kl 11 - 12  Marianne Folkedotter (En skog som går omkring bland husen)  Anna Kristensen (Grethe: en vapenmottagning) Sara Meidell ( Ut ur min kropp) 
kl 12 - 13  Mikael Berglund (Ovanjorden) , Anton Marklund (Under falkens vingar)
kl 13 - 14 Anna Sundström Lindmark och Elisabeth Widmark (Vera Vem?) Frida Endertorp (Att göra innan döden) 
kl 14 - 15 Karin Ferry (Brokigt: fyrtiofyra sanna livsberättelser)
Anita Kärrman (Vi for åt skogen som fåglarna:om bolagsvälde och Kronotorp i södra Lappland)
Mikaela Engman (Pojken och dockan) 

Arr. Bokcafé Pilgatan, Kreativ Kollektiv, Bildmuséet, ABF, m.fl.