366 texter från brev, dagböcker, tidningsartiklar, debattinlägg, utkast, förarbeten till romaner, anförande och kåserier från hela Lidmans liv. 

Entré: 50:-/30:- för ungd./medl. 

Medarr. ABF 
omslagsillustration till boken av Kristin Lidström