Råd till ett nyfött barn... - Tage Danielsson

RÅD TILL ETT NYFÖTT BARN ANGÅENDE I VILKEN ORDNING DET BÖR SKAFFA SEJ SINA ÖVERTYGELSER

Innan du blir kapitalist
kommunist, monetarist
anarkist, marxist, fascist
terrorist, imperialist
socialist, syndikalist
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå
att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred
som går före allting annat.
Alla -ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den.

av Tage Danielsson

Vår fine och empatiske mötesordförande, Gunnar Wiklund, läste upp denna dikt av Tage Danielsson på vårt årsmöte i kväll 220227. Den måste delas! 

 

 

 

 

Pilgatans kulturmarknad

Pilgatans kulturmarknad 2023

Lördag 9 september klockan 11.00-16.00

Anmälan för utställare öppnar onsdag 7 juni 2023

Lördag den 9 september klockan 11.00-16.00 fyller vi kulturkvarteren Öst på stan med marknadsstånd och aktiviteter! Mer information kommer!

Frågor om marknaderna?

Skicka ett mail till marknader@kreativkollektiv.se. Adressen läses under tiden 1 juni-20 december. (Övrig tid går det bra att maila info@kreativkollektiv.se, så vidarebefordrar vi ditt mail till marknadskommittén.)

 

Marknader 2023: 

LÄS MER ⪢

Kalendarium