Temat för Socialistiskt forum är Motstånd - Människovärde - Hopp
MISSADE DU? eller fick ingen biljett. Se inspelningen på Youtube! 
 
 
 
Plats: Umeå Folkets Hus, Studion.  lördag 27/1 kl. 12 - 16-30
 
Program:
12:15-13:00 Med pennan som motstånd
Kent Wisti & Magnus Bard, samtalsledare: Anneli Furmark
 
13:00-13:45 Den trängda demokratin
Malin Rönnblom, Leonidas Aretakis, samtalsledare: Linda Westerlind
 
13:45-14:15 Paus med signering, kaffe finns att köpa
 
14:15-15:00 Människovärdet vi fordra tillbaka
America Vera Zavala, Susanna Gideonsson
 
15:15-16:00 Socialismens idé och praktik
Daniel Suhonen, Jonas Sjöstedt, samtalsledare: Johan Örestig
 
Presentatör och mellanaktspratare: David Väyrynen
 
Medarr. LO-facket i Norrland, Socialdemokraterna i Umeå, Vänsterpartiet i Umeå, Kyrkan på Campus, ABF Umeåregionen,
Umeåregionen, ABF-distriktet, Kulturföreningen Pilgatan.