Kulturföreningen Pilgatan är en öppen och ideell förening som bildats kring Bokcaféet.

Föreningens syfte är att verka för ett mångsidigt kulturutbud med utgångspunkt för de lokala kulturaktörerna kring Pilgatan i Umeå: Bokcafé Pilgatan och Mingus bok & skivbutik. Den huvudsakliga aktiviteten ska vara att initiera och organisera ett kulturprogram med författarbesök, litterära resor, utställningar och musikarrangemang. Därutöver skall föreningen verka för olika former av samarrangemang med andra kulturföreningar.

Vill du läsa stadgarna finns de att ladda hem:
Kulturföreningens stadgar

Gå med i Kulturföreningen Pilgatan.
Kostnad: Årsavgift: 100:-/ungdom (-26 år), 200:- /vuxen, 250:- eller mer /stödmedlem.
Betala direkt på Bokcaféet eller ännu hellre på Bankgiro 244-0261. Ange namn, och epostadress.

Som medlem får du 10% på böcker och skivor på Bokcafé Pilgatan och Mingus Bok & skivbutik, 20:- rabatt på ordcaféer och andra medlemsarrangemang. Kontinuerligt skickas medlemsbrev till din mailadress. Medlemskortet hämtas på Bokcafé Pilgatan.

Medlemskap kostar 100:- för ungdom (15-26 år), 200:- för vuxna eller 250:- eller mer för stödmedlemskap. Medlemskapet gäller per kalenderår.