Med brev, muntliga berättelser och foton som källa tecknar Märta Tikkanen bilden av ett äktenskap som inleddes för mer än ett sekel sedan, hennes mormor och morfars, Emma och Uno. Med sin mormor Emma hade Märta Tikkanen en varm relation tills mormor dör när Märta är 17 år. Kring Uno däremot har det funnits en stor tystnad i familjen.

Men porträttet av Uno är rikt och fascinerande och som läsare lär man känna honom lika väl som Emma. Vad som hände dem emellan är fortfarande en hemlighet. Undertiteln ”visst var det kärlek” uttrycker snarare en dotterdotters förhoppning än ett konstaterande.

Uno Stadius blir rektor för folkhögskolan Finn i sydöstra Finland. Han är begåvad och charmerande och mycket målmedveten när han träffar den unga Emma Arkadius och inom ett år är det gifta.

Uno är rastlös och konfliktsökande, de fasta tjänster han får blir aldrig långvariga. Emma får finna sig i att leva skild från sin man när han försöker etablera sig i Sverige. Han lyckas bäst som fri föreläsare och utbildare, och han är initiativtagare till folkhögskolan Brunnsvik i Dalarna. Familjen växer snabbt och de sex barnen blir helt Emmas ansvar. Bristen på pengar och ständiga konflikter jagar Uno, men det är också hans livsluft att strida och debattera. Han klarar inte av att leva ihop med en stojande barnaskara, utrymmet för honom blir alltför litet, han som alltid måste vara i fokus och få allt ljus på sig.

Det växer fram en bild av en manisk och narcissistisk personlighet som understödd av tidens mansideal lämnar allt ansvar för hem och barn till kvinnan. Tack vare sin egen förmåga och hjälp från släktingar klarar Emma livet medan Uno blir den ensamme förloraren.

Märta Tikkanen använder sina källor väl och med sin berättartalang gör hon morföräldrarnas livshistoria intressant för oss. För att gå ännu mer på djupet och få mer än bara konturer av vad som hände mellan Emma och Uno, måste texten gå från historiskt dokument till roman. Den faktiska sanningen, som aldrig går att få fatt i, måste ersättas av fiktion. Men det är en annan bok och skulle kanhända bli en ännu mer gripande berättelse.