Läsare, recensenter och presidenter (!) har fallit som käglor för Jonathan Franzens roman Frihet. Den har mötts av översvallande kritik och är hajpad som få andra romaner de senaste åren. Ändå är det en relativt konventionell roman. Så vad är då som förklarar framgången och också min reservationslösa förtjusning.

Walter och Patty Berglund är ett rätt omaka par som träffades under studietiden. Walter, som är en rättskaffens man med hög moral, hyser en gränslös kärlek till sin blivande fru. Han kommer från små omständigheter i en oansenlig landsbygd och har genom ren viljekraft tagit juristexamen. Patty är helt inställd på att ge upp sina egna karriärambitioner för ett liv som hemmafru med omsorg för barn och familjelogistik. Den något hämmade Walter har en romantisk syn på kärleken. Patty ser mera krasst på kärlek och samlevnad, Walter tycks vara ett gott parti. Tillsammans bildar de familj, flyttar in i en villa i ett medelklassområde och dramat kan börja.

Franzen komponerar romanen på ett intrikat och intresset sätt. Inledningen och även senare partier utgörs av Pattys terapeutiska självbiografiska manuskript skriven i tredje person. Manuskriptet återkommer senare i realhandling med en allvetande berättare. Tidvis är kronologin bruten när romankaraktärerna bakgrund växelvis återberättas, utsvävningar och stickspår skapar en helhet och mångfald. Replikerna är rappa och spirituella. Det är från början till slut en helgjuten roman.

Berglunds röstar demokratiskt och är liberaler ut i fingerspetsarna. Båda, men mest Walter, skyr trångsynta republikaner som pesten. Till föräldrarnas fasa gör sonen Joey den ultimata föräldraprotesten. Han kärar ned sig i grannfamiljens flicka och flyttar över till dem trots att där finns den konservativa trångsyntheten personifierad. Dotter Jessica å sin sida är så välartat och prudentlig att hon moraliserar över föräldrarnas liv och leverne. Walters och Pattys relation är inte utan problem heller. Till dramat hör Walters antipol och bäste vän, en anarkistisk rockare vid namn Rickard Katz. Hans karisma slår Walters med hästlängder vilket också Patty kan intyga. Patty upplever å sin en rival i Walters unga och attraktiva medhjälpare Lalitha.

Frihet spänner över perioden Reagan, Bush, Clinton och Bush. Franzéns ambition är att spegla politik och samhällsutvecklingen i USA från 80-talet och framåt med utgångspunkt från makarnas Berglunds medelklassperspektiv. I den mångsidiga och mångordiga romanen hinner han med att behandla miljöförstöring, krig och utrikespolitik, överbefolkningsfrågor, konsumtionshysteri, korruption och mycket annat. Walter håller gärna moraliserande föreläsningar om sakernas tillstånd för sin omgivning. Med åren blir han alltmer kritisk och kombinerar en undertryckt vrede med att också ta ett ansvar för sina åsikter. Walters stora projekt blir att rädda en fågelart från att dö ut av miljöförstöringen. Det blir till en besatthet och där medlen för målet kan ifrågasättas.

Titeln Frihet är liktydigt med romantemat. Frihet är den självklara amerikanska självbilden, så självklar att det inte är möjligt att ifrågasätta. Franzen har själv bekänt sig till detta frihetsideal om än med vissa reservationer. Han problematisera frihetsbegreppet ”the american way”: frihet som illusion under nuvarande politiska regim, frihet och ansvar, frihet att skada och såra andra, frihet att äga vapen, osv.  Franzens egna värderingar kommer tydligt upp i dager. Den ena käftsmällen efter den andra delas ut. Dubbelmoralen, intoleransen och självgodheten i de konservativa republikanska kretsarna är måltavlan. När det kommer till beskrivningen av klassklyftor och finansvalpar moral är kejsaren avklädd och naken i Franzens framställning.

Frihet är en infallsrik roman fylld av energi och fantasi. Omfånget, romanen är på ca 650 sidor, ger också utrymmet för psykologiskt skärpa och djup. Komplexiteten i karaktärerna förstärks kontinuerligt, om det så är i Walters svenska bakgrund och hans trassliga relationer med sin alkoholiserade far eller som i Pattys avståndstagande från sin judiska bakgrund. Omfånget kan givetvis vara en tröskel för många läsare men det ger en begåvad författare utrymme att skapa stor litteratur. Frihet har jämförts med en episk storslagenhet som hos de ryska klassikerna, inte minst eftersom Franzen själv blinkar åt Tolstoj i Frihet. Men det går också att jämföra med Piliph Roths motsvarande ansats för decennierna före 80-talet i trilogin Amerikansk pastoral, Gift med en kommunist och Skamfläcken, Joyce Carol Oates Blonde eller Dennis Lehanes Ett land i gryning som alla har stora litterära kvaliteter i att belysa olika epoker i USAs nutidshistoria.