Ämnet för Silke Scheuermans novellsamling Rika flickor är kärlek, relationer och, i olika grad, grusade förväntningar på individuell lycka. Existentiella frågor med andra ord, på intet sätt unika i litteraturen. Tvärtom. Det handlar också om könsroller och föreställningar. Silke Scheuerman rör sig kring detta i de sju novellerna

Silke Scheuerman anlägger en vardaglig och precis ton för de känslostämningar som beskrivs. Det ekar av ensamhet i de flesta av karaktärerna trots att de omges av vänner och familj i olika sociala situationer. Det är ett sökande och trevande i en desillusionerad tillvaro.  Det är till exempel kvinnan som har en relation men som söker bekräftelse hos en älskare, eller kvinnan som söker lyckan via en kontaktannons, eller varför inte kvinnan som i en ny väninna upptäcker någon som tar hennes plats. Det vilar en viss solkighet i kärlekens uttryck, stundtals även med tragikomiska inslag. Beskrivningarna är detaljerade och exakta. Realistiska. I överlevnadsstrategierna anas ett stort inslag av självbedrägeri. Innerst inne vet man svaret och förstår konsekvenserna, men man agerar inte rationellt utifrån den insikten. Novellerna är inget att rekommendera för obotliga romantiker.

Karaktärerna i Rika flickor utgörs mestadels av urbana västerländska kvinnor, eller för att vara mer exakt, boende i Frankfurt som Silke Scheuerman och i hennes egen generation, födda på 70-talet. Så särskilt penningstinna förefaller de inte vara. Vad består då rikedomen av?  Kanske svaret kan vara ett visst mått av materiellt överflöd, frihet, utbildning, eller varför inte en rikedom på kvarvarande levnadstid. Silke Scheuerman beskriver illusioner av rikedom, en ytlighetsbaserad rikedom. För när det kommer till själen anas istället en stor fattigdom. Det är nästan att jag anar att Silke Scheuerman hört det välkända citatet ur Hjalmar Söderberg pjäs Gertrud: ”Jag tror på köttets lust och på själens obotliga ensamhet”, och att hon velat gestalta detta med moderna karaktärer.

Silke Ssheuerman tillhör en ny ung generation av tyska författare som börjar översättas till svenska. Novellsamlingen är ursprungligen från 2005 och har översatts efter framgången med romanen ”Timmen mellan hund och varg” som kom på svenska 2008. Hon är även prisbelönt poet. Hennes senaste roman, Shanghai Performance, har fått lysande kritik i Tyskland och utkommer på svenska nästa år.