Ninni Broms Dahlgren, 2009-09-21

Fredrika Witt är dottern med förfrusna känslor i en familj där alla andra är utlevande i en ständig strävan att vara i centrum. Berättelsen är ett psykologiskt drama speglat i Fredrikas dagbokstexter om tiden före och efter Simons död och i samtal med doktor Graninger. Både Fredrikas mor och mormor är uppburna skådespelare, hennes far en framgångsrik forskare och lillebror Simon en vacker yngling som utan ansträngning får världen för sina fötter. Syskonen har alltid tytt sig till varandra men plötsligt dör Simon och händelserna under Fredrikas vistelse i Paris kommer upp till ytan i den terapi som hon går i. Att Gabriella Ahlströms debutbok inte är en deckare är befriande. Spänningen finns kring hemligheten om det stora sveket. Det hade dock inte behövt avslöjas så utdraget som här, det blir inte mer trovärdigt för det. Ahlström gestaltar Fredrikas roll skickligt och levande, hon är dottern som alltid försöker vara till lags och som till slut inte kan leva utan endast överlever.