Lars Berges sylvassa samtidssatir Svinn för osökt tankarna till Huxleys Du sköna nya värld. Det är som om den avlägsna samtiden Huxley beskriver är den tid vi lever idag. Ett kapitalistiskt drömscenario där medborgarna lever ett till synes sorglöst och okomplicerat liv inriktat på konsumtion och lyckomaximering, men som också krackelerar. Och vidare till Orwell och 1984: Övervakningssamhället, de politiska eufemismerna och nedtryckandet av varje tendens till revolt. Lars Berge får skrattet att stelna till ett igenkännande grin. Tendenser i samhället tänjs ut, inte bara konsumismen, kontrollen och övervakningen, utan också tudelningen av samhället, de ökade klyftorna och dubbelmoralen i miljöfrågan. En riktigt tung ”punch” i samtidsskrevet, med andra ord.

Jag vet inte hur medvetna referenserna är till Huxley och Orwell, men i Berges hejdlösa skärskådning av kapitalismens konsumtionsideologi finns uppenbara associationer till Du sköna nya värld och 1984. I Du sköna nya värld skulle samhället skyddas från sina undersåtar med raffinerad indoktrinering och propaganda. Somliga var ämnade för att tänka och bestämma, andra för att bara arbeta.  Och för att upprätthålla detta tillstånd av samhällelig balans och majoritetens liknöjdhet fanns det alltid en drog att tillgå. Även dragen från det Orwellska skräckscenariot slår också igenom. Den systematiska övervakningen och kontrollen av den enskilda människan, även om Storebror i Svinn inte är den stalinistiska diktaturen utan ett samhälle privata vaktbolag får allt fler och större uppdrag. Även Orwells förvrängningar i den politiska vokabulären (Krig är fred; Frihet är slaveri; Okunnighet är styrka; ) har Lars Berge anknutit  till i Svinn.

 

Avsiktlig eller inte, det förminskar på inget sätt Lars Berges insats. Snarare tvärtom. Den dystopiska framtidsbilden är i i mångt och mycket vår nutid. Så vad är det då Berge berättar om samtiden?

 

Tiden före Sven iklädde sig en stor isbjörnsdräkt och blev en maskot på ett nybyggd köpcentra var han en ansedd och framgångsrik copywriter. Ja, det var faktiskt han som låg bakom Nya Framtidspartiets framgångar genom att lansera begrepp som ”livspussel (vardag)”, ”utanförskap (segregation)”, ”mångfald (privatisering)# m.fl. numera kända politiska eufemismer. Men så en dag hinner verkligheten upp honom. I en blandning av utbrändhet och en växande insikt om det egentliga värdet av sitt arbete hamnar Sven i en livskris, blir deprimerad och förlorar arbetet.

 

För att inte hamna bortom den bortre parentesen tvingas han, liksom många andra i samma situation, att anpassa sig arbetslinjens krav. Han får en bidragsanställning i en Fas 3-liknande situation via bemanningsföretaget AB Motiverad Arbetskraft för vara utklädd som isbjörnen Vanilla Ice (inte rap-artisten!)i det superstora nybyggda, ekologiskt profilerade köpcentret Folkhemmet en bit utanför Stockholm, dit man för övrigt bara kan komma med bil. Utöver att vara reklamutdelare och barnens favorit, deltar han också i ett raffinerat övervakningsprogram för att få bukt på snatteriet, uppenbarligen den värsta sortens ekonomiska brottslighet som samhället känner till.

 

En dag dyker Isa, ett f.d. ex från den framgångsrika perioden i Svens liv, upp i Folkhemmet.  Hon visar sig vara en professionell snattare och Sven drabbas av en lojalitetskonflikt. Hans kvardröjande attraktion av henne ställs mot uppgiften att till varje pris få bukt på snatteriet. Deras relation är inte och har aldrig varit okomplicerad. Isa agenda är en annan än Svens. När intrigen tätnar bakom Folkhemmets vackra fasader, och då Sven väljer sida bär hans godhet starka drag av Karl-Bertil Jonssons rättrådighet.

 

En politisk satir balanserar alltid på en egg. Speciellt satirer i romanformatet. Blir det för skruvat och med för övertydliga associationer riskerar den att ramla pladask som en parodisk kliché. Men en satir ska också vara roligt, samtidigt som den bränner till. Och så fungerar Svinn. Berge, trots att han skriver in ytterligare ett antal utmärkande drag i vår samtid, håller balansen.

 

Svinn är lättsam, underhållande och mycket välfunnen i sättet att beskriva vår tid såsom varande en kapitalistisk konsumtionsekonomi med stora och många frågor obesvarade.  Berge ger alla som tror att man är en god människa bara för att man handlar ekologiskt och svenskt en litterär örfil. Som om att vara en god konsument är hela ansvaret vi har när kapitalet härskar som aldrig förr.