Majoriteten av den dryga miljon svenskar som emigrerade till Amerika var utblottad arbetarklass. Nöd- och missväxtåren i slutet av 1860-talet var förvisso en viktig orsak, och som fått stå som förebild till den svenska emigrationen inte minst genom Moberg utvandrarepos. Den senare emigrationen var mer omfattande. Men inte lika väl skildrade. Fram tills nu. Ola Larsmo har skrivit en rakt igenom genuin klasskildring om hur fattiga svenska arbetare emigrerade och förblev fattiga svenska arbetare i Amerika

1897 emigrerar Gustaf och Anna Klar med sina tre barn till Amerika. Gustav har arbetat på en skofabrik i Örebro men efter ett handgemäng med sin förman måste han brådstörtat ge sig iväg. De blir några bland många andra med samma bakgrund som sammanförs i tredje klass på båtresan över Atlanten. Avresa från England med destination New York. Med på båten finns personer som redan bestämt sig för att fortsätta resan på den amerikanska kontinenten. Gustaf Klar vill däremot stanna New York och pröva lyckan där.

 

Till sist hamnar även familjen Klar i Minnesota, närmare bestämt på en plats som kallas Swede Hollow.  Det är en liten reva i jordskorpan, en liten ravin, platsen för en slum för de allra fattigaste i staden Saint Paul, tvillingstad till den mer kända Minneapolis på andra sidan av floden. I ett litet ruckel inkvarteras familjen och jakten på brödföda börjar. Som de flesta andra i Swede Hollow handlar det om att överleva, en dag i taget, mestadels som daglönare vid järnvägen eller någon av de närliggande industrierna.

 

Ola Larsmo har tidigare skrivit dokumentärt om Swede Hollow, fram till dess ett okänt eller åtminstone odokumenterat socialt kluster av svenskar i Nordamerika. Nu tar han det fulla steget och gestaltar den intressanta historien skönlitterärt. Berättandet går i lugnt tempo och med säker stil, väl avvägd till ämnet som berörs. Larsmo har inte gjort något mindre än författat ett stort och betydande historiskt epos, en roman att lyfta och framhålla.

 

Swede Hollow är en kollektivroman, även om några karaktärer ges ett större utrymme. Förutom Gustaf och Anna och deras barn, är det Inga. Hon representerar en i emigrationstiderna typisk karaktär: ung, ogift kvinna som inte sällan fick jobb i hushållen bland något mer välbärgade. Inga vakar och råder över den sociala strukturen i Swede Hollow.

 

Larsmo viker inte en tum från sina karaktärer. Klassperspektivet är konsekvent och genuint. Innevånarna i Swede Hollow är fåordiga, undantryckta och deklasserade till den absoluta botten i samhället. Men för varje ny nationalitet som samlas i området uppstår nya hierarkier. Först var svenskarna längst ner, sedan kom irländarna och tog över den platsen, därefter italienarna. Och så polackerna och sist mexicanarna. Det känns igen. Etnicitet som den ser ut. Utsattheten försvaras med sammanhållning. Som starkast blir dock sammanhållningen när klass går före etnicitet. Larsmo sätter fingret mitt på.

 

Armodet, sjukdomarna, och den sanitära misären känns och luktar genom roman. Ångesten, vanmakten, missmodet, hoppet likväl som hopplösheten, den undankvävda kärleken plågar mig i läsningen från första till sista sidan. Men det är för den skull ingen deprimerande roman. Det som etsar sig kvar är också strävsamheten, längtan, sammanhållning och solidaritet.  Romanen avslutas inte när förra sekelskiftet var ungt och Swede Hollow stod som en stinkande påminnelse om fattigdom och exploatering.  Larsmo tar oss med till dagen då slumområdet Swede Hollow jämnas med marken och vidare in nutid. Mycket är sig likt men mycket är också förändrat.

 

Det är förstås omöjligt att inte läsa in paralleller till dagens migrationsdebatt. Både kring livet och vardagen för dem som i flykt från krig, nöd och svält kommer till Europa och Sverige idag, som till det faktum att emigrationen från Sverige är större nu än när den var som störst kring förra sekelskiftet.

 

Larsmo är givetvis medveten om detta och som roman uppvisar Swede Hollow alla förtjänster med att befinna sig i samtiden. Med Swede Hollow hade aldrig blivit den viktiga och storartade roman som den är med endast en sådan uttalad agenda. Swede Hollow är så mycket mer.