Han är inte bara en framstående skådespelare. Numera är Jonas Karlsson också författare av rang. Han debuterade med novellsamlingen ”Det andra målet” 2007. Nu har hans andra novellsamling, ”Den perfekte vännen” kommit ut.

Överlag är novellerna lekfulla och med en stark igenkänningsfaktor hos läsaren. I titelnovellen Den perfekte vännen träffar berättaren av en händelse Håkan. Denne Håkan uttrycker en stark samhörighet och vänskap med berättaren. Han är öppenhjärtigt och trevligt. Problemet är bara att berättaren inte kan komma ihåg i vilket sammanhang som de har träffats. Men som den i grunden ensamma människa han är, känner han en stor tillfredställelse i kontakten. De bestämmer sig för att träffas på nytt. Då inser båda att det handlar om ett misstag och den goda stämningen och samhörigheten försvinner med ens.

Ett genomgående tema i novellsamlingen är just möten mellan människor, ofta i relativt vanliga vardagssituationer. Jonas Karlsson tonsäker och rolig när han skildrar pinsamheter som uppstår i mänskliga relationer. Det är ett enkelt tilltal och som oftast när det gäller noveller, inga långa transportsräckor. Rakt på bara, kring enstaka händelser och episoder. I botten finns ett allvar, om det svåra att bli förstådd, att ha självförtroende för at lyckas i relationer, att bli tagen på allvar.

I Rummet, närmast är att betrakta som en kortroman, har en person blivit placerat på en arbetsplats i någon svensk myndighet. Hans beteende är avvikande och han skapar stor oro bland arbetskamraterna med att ibland bege sig till ett rum som bara finns i hans sinnevärld. Genom en märklig blandning av mannens vanföreställningar, snedvridna självbild, manipulativa beteende och extrema kontrollbehov, men också genom att prestera goda resultat i arbetet, blir situationen på arbetsplatsen tillspetsat och explosiv. Jonas Karlsson lyckas fånga den olustiga och olycksbådande känslan när en konflikt tornar upp sig. För vem ska sätta normen och vems verklighetsuppfattning ska få gälla som sann?

I de nio novellerna i Den perfekte vännen etablerar Jonas Karlsson ett författarskap står på egen solid grund utan behov att stödja sig på det framgångsrika och publika skådespeleriet. Alla noveller väcker inte lika stort intresse, men tillräckligt många gör det för att boken borde nå ut till en stor läsekrets.

Ett stort bonus skulle vara att få Jonas Karlsson egna inläsningar av novellerna som ljudbok. På bokmässan i Göteborg steg den annars ganska anonyma novellen Muntlig redovisning upp till höga höjder när författaren stod på scen och läste den med en inlevelse som antagligen bara textförfattaren kan uppbringa.