Stig Dagermans inledning till den kända dagsedeln En måndagströst är också titeln på en samling utvalda reportage av Gellert Tamas. Reportagen spänner över dryga två decennier och inleds och avslutas med folkliga resningar, i Prag 1989 och i Kairo 2011.

Gellert Tamas har nått stora framgångar som journalist. Lasermannen var, förutom att beskriva John Ausonius motiv och dåd, också en genomträngande analys om ett folkhem i avveckling och dess konsekvenser på solidaritet och sammanhållning Den följdes upp av De apatiska, in ingående skildring om spelet kring de apatiska flyktingbarnen. Båda dessa böcker har i hög grad påverkat samhällsdebatten och även i viss mån inneburit konkreta förändringar i myndighetsutövningen.

 Förutom att vara en av de mest ihärdiga och grävande journalisterna är också Gellert Tamas en av de bästa stilisterna. Även om inte alla av de dryga 30 artiklarna och reportagen i En hel sekund i livet lever upp till de litterära reportagens toppklass finns det tillräckligt många smakprov som bekräftar bilden.

Framgång och stil är en sak, men återanvända reportage i en samlingsvolym måste bedömas utifrån graden av angelägenhet idag. Förvånansvärd många reportage känns aktuella och direkt nödvändiga att läsa även idag. Tamas har grupperat reportagen och dessutom försett alla med en kommenterande eftertext som förklarar sammanhanget när de skrevs och som vad som hänt därefter. 

I blickpunkten finns ofta en ung man, marginaliserad, kriminell och helt vid sidan av samhällets huvudfåra. Det är fotbollshuliganerna i Black Army, förintelseförnekaren på väg till Auschwitz eller ungdomsligisterna i Husby. Tamas kommer mycket nära inpå, han beskriver deras värderingar och handlingar utan att själv värdera. Utan en respektfull närhet kan aldrig riktigt bra sociala skildringar skrivas. Gellert Tamas är som allra bäst när han söker och finner uttrycken för den dramatiska omvälvning av det svenska samhället som accelererade under 90-talet, inte sällan med fokus på främlingsfientligheten, intoleransen och de allt fler marginaliserade,

Som enskilda reportage finns också starka skildringar från krigets Balkan. I ”Krig och schack” blir Bobby Fishers skandalomsusade returmatch mot Spasskij i Belgrad en intressant utgångspunkt för att beskriva det ohyggliga kriget. Vidare: Ett stort fotbollsintresse sätter sina spår, nedslag i Asien och Afrika, den första stora kartläggningen av flyktingförläggningar som sattes i brand, blivande statsminister Person i närbild och mycket mera.

Helheten utgör ett starkt engagemang och ett stort mod. Journalistyrket kan säkerligen utövas bekvämare och med större ekonomiskt utbyte. Men då blir det inte lika intressant, inte heller lika angeläget. En hel sekund i livet är trots sin bredd och mångfald ett utryck för en ovanligt väl sammanhållen journalistik.

Tamas säger inte: Se, vakna, reagera! Det är så jag läser. Strof nummer två i Stig Dagermans Måndagströst får utgöra det hoppfulla som inleder och avslutar Gellert Tamas urval av reportage, men också allt däremellan:  ”...är mången broder fri”