Jan Danielsson, 2018-10-13

Gunnar Sandström författaren till boken Tron, smöret och kärleken är född och uppvuxen i Malå men sedan 35 år bosatt i Västerås. Han har tidigare givit ut en diktsamling och två novellsamlingar. Han är också aktiv musiker och körsångare. Här kommer nu hans första roman, en självbiografisk romanberättelse.

I boken får vi följa de två personerna Inger och Bertil som har sina rötter i Småland och Västergötland och som under krigsåren på 1940 talet flyttar upp till samhället Malå i Västerbottens inland.

Malå är då ett samhälle i utveckling med framväxande gruvdrift, sågverk, egen sjukstuga, skolor, affärer och konditorier. Bertil som är utbildad mejerist är med och bygger upp ortens nya bondeägda andelsmejeri. Inger arbetar som sjuksköterska på sjukstugan. Deras liv får innehåll genom arbetet, barnen och den fina gemenskapen inom missionsförsamlingen. Båda är de varmt troende och det var i församlingen på hemorten som de möttes innan flytten till Malå. Bokens titel Tron, smöret och kärleken är en sammanfattning av deras liv tillsammans.

Familjens växande välstånd ger möjlighet till större frihet som inköp av en motorcykel, senare bil, en morris. Och man åker på bilsemester till släkten söderut. Pojkarna studerar, tar studentexamen och fortsätter med universitetsstudier.

I bokens slutkapitel skildras det svenska folkhemmets påbörjade avveckling. Befolkningen minskar, jordbruk läggs ner, andelsmejeriet likaså,  paret i romanen tvingas flytta till Lycksele där Bertil får arbete på det mejeri som nu finns kvar.

Nu följer några år då man bor in sig på den nya orten och lär känna Lyckseles missionsförsamling. Paret gör sitt bästa men saknaden efter gemenskapen och åren i Malå är stor.

Inger blir sjuk och och dör. Som en röd tråd genom berättelsen går Bertils psykiska skörhet. Många gånger har hans innerliga tro på Gud varit hans hjälp men nu med de stora förändringar som flytten, Ingers död och tilltagande fysiska krämpor medfört blir hans psykiska problem allt större.

I 60 års åldern får han uppleva några lyckliga år genom mötet med en ungdomskärlek från Småland. Förhållandet tar slut på grund av hans religiösa tvivel om Guds godkännande av den nya kärleken. Livet blir allt ensammare trots samhällets insatser med service och hemtjänst. Demens tar över hans sista år i livet.

Romanen är en djupt gripande berättelse om två strävsamma människor och deras liv i arbete, kärlek och vardag. Trots sitt allvar så roas läsaren av de noggranna och humoristiska beskrivningarna av liv och människor.

Boken har ett stort dokumentärt värde och är ännu ett exempel på hur arbetarlitteraturen lever i vår tid.