Ann Sigfridsson, 2014-12-17

Ida Bäckmann blev baktalad och föraktad efter sin biografi om Gustaf Fröding som gavs ut på 1910-talet. Bäckmann mötte 1911 Selma Lagerlöf på den internationella kvinnokonferens som hölls i Stockholm. Selma uppmanade henne att skriva om Fröding, som avlidit några månader tidigare.

Ida hade varit bekant med Fröding. Hon var helt begeistrad skulle man kunna säga och uppgav sig vara hans fästmö, men blev motad från umgänget med honom. Idas biografi blev dock betraktad som alldeles för öppenhjärtlig och närgången och den gjorde skandal, den helt enkelt kraschlandade som Combüchen uttrycker det.

 

I förordet till Bäckmanns biografi över Selma Lagerlöf på 1940-talet framhåller Sven Stolpe, att en orsak till att Ida blev moraliskt och socialt förkastad, torde ha varit att hon helt enkelt skrev i en stil som ingen annan och som var långt före sin tid. Han ger henne viss upprättelse, men beskriver henne ett tiotal år senare som en person som ljuger och fabulerar. Det är verkligen ingen vacker bild av personen Ida Bäckmann som framställs, varken av honom eller andra från hennes samtid. Man nästan baxnar inför det faktum att en person offentligt kallas en ful, gastande gnom, som Stolpe faktiskt benämner henne.

 

Hur kan en människa komma så helt på kant med omvärlden, bli så socialt baktalad som hon blev undrar man. Ida utbildade sig till lärarinna, men så småningom ger hon sig ut på långa reportageresor världen över. Ida reser ensam och långt, bl a till Sydamerika. Hon är författare och har givit ut fler böcker än biografierna över de två berömdheter som hon närde en så hög önskan om att stå nära. När hon är i 70-års åldern köper hon en stor gård och bedriver jordbruk. Förefaller med andra ord vara en driftig kvinna som slår sig fram i en värld som i mångt och mycket anser att kvinnan ska finnas i hemmet där hon ska ta hand om man och barn.

Combüchen har lyft fram personen Ida Bäckmann och målar en bild av en mångfacetterad människa, som har både goda sidor men också andra mindre smickrande, precis som vi andra har. Det är en intressant och läsvärd skildring av en facinerande kvinna.