Jan-Olov Carlsson, 2014-02-16

I Den blinde mannens trädgård bearbetar Nadeem Aslam med en inkännande blick och ett vackert språk konsekvenserna av en ojämlik världsordning, religiös fanatism och politisk oförsonlighet. Till det yttre är romanen en krigsskildring, till det inre en kärleksroman. Nadeem Aslam bevisar än en gång att han är en virtuos och engagerad författare och som trots relativt stor internationell uppmärksamhet ännu väntar på den stora tillströmningen av läsare.

Handlingen utspelar sig i tiden omedelbart efter 11 september och den amerikanska interventionen av Afghanistan. I staden Heer i grannlandet Pakistan har Jeo och Mikael vuxit upp sida vid sida som fosterbröder. Jeo är läkarstudent och vill göra en humanitär insats för den drabbade civilbefolkningen. Planerna är korsa gränsen till Afghanistan hålls hemlig för familjen, det är endast Mikael som känner till det och han beslutar att följa med.

När handlingen utspelar sig i Afghanistan är det fruktansvärt rå och brutal verklighet som beskrivs. Aslam sparar inte något i detaljer kring krigets ohyggligheter som begås från alla inblandade. Som krigsskildring är Den blinde mannens trädgård mycket effektiv - skrämmande, spännande, känslomässig och givetvis avskräckande. Den amerikanska invasionen som under förevändning av ”krig mot terrorismen” begår övergrepp föder en oförsonlighet bland civilbefolkningen som spelar de islamska fundamentalisterna i händerna.. Minsta misstanke om samröre med amerikanare är förenat med dödshot.

 

På andra sidan av gränsen finns Jeos och Mikael närmaste. Jeos far Rohan startade tillsammans med hustrun en skola som ett socialt projekt för de allra fattigaste barnen. Efter att hustrun dött i barnsäng har Rohan ensam burit ansvaret för Jeos och hans systers uppväxt som trots faderens djupa religiositet ändå fört dem i en sekulär riktning. Helt nyligen har skolan tagits över av islamistiska fundamentalister och Rohan pressas bort från verksamheten. I sin tilltagande blindhet tillbringar Rohan mycket tid i trädgården bland dess myller av blommor, buskar, träd och sjungande fåglar. Han söker frid och försöker förstå och utstå världen som den blivit. Religionen blir för honom både en tröst och en sorg.

 

I Heer finns också Naheed, kvinnan som Jeo nyss gift sig med. Hon bor i Rohans hus och blir hans ögon i mörkret. Som dotter till en ”förtappad” kvinna har hon fått ett gott parti med en välutbildad man som älskar henne högre än allt. Men när Jeo och Mikael försvinner spårlöst klyvs hennes oro i mitten. Som Jeos hustru finns hennes lojalitet hos honom, men hennes hjärta står Mikael närmast. Aslam låter detta triangeldrama bli en berättelse om kärlek, passion, löften, väntan och lojaliteter under inflytande av ett ohyggligt krig som sätter djupa och smärtsamma spår i inblandades vardag.

 

Den blinde mannens trädgård är en djupt humanistisk roman. Aslam närstuderar människor som står under stark påverkan av yttre faktorer, av traditioner, religion och politik. Det är när religionen lämnar sfären av individuell tro och övertygelse och istället blir en samhällsbärande faktor som grunden läggs för fanatism och extremism. Aslam är uppenbart orolig för att romanen ska anklagas för att detta enbart ska förknippas med islamsk fundamentalism. Därför finns en passage i romanen som visar på samma mönster i kristendomens historia i form av bl.a. inkvisitionen.

 

Den blinde mannens trädgård är å ena sidan en brutal och pessimistisk roman om tillståndet i Afghanistan och Pakistan. Aslam fördömer talibanernas, jihadisternas och de amerikanska soldaternas handlingar i den nådelösa skildringen av ett brutalt krig. Å andra sidan det är också en oerhörd vacker berättelse om kärlek och passion skrivet med en stor känslighet och ett poetisk vackert språk. Det finns en episk bredd i romanen som gör romanen till en stor läsupplevelse, likt de tidigare utgivna romanerna av Nadeem Aslam.

 

Sedan debuten 1993 har Nadeem Aslam endast publicerat fyra romaner trots att de vunnit både priser och ryktbarhet. Aslam är uppvuxen i Pakistan men lever sedan tonåren i England.